THE PROFESSIONALS CHOICE

O nas

Marka Sanechem® to od ponad 30 lat symbol profesjonalnych rozwiązań utrzymania higieny dla przemysłu spożywczego. Każdej z jego gałęzi możemy zaoferować wysokiej klasy rozwiązania w dziedzinie zapewnienia czystości.
Zasadniczym elementem naszej strategii jest wysoki standard wszystkich działań skierowanych ku klientowi począwszy od produktu, poprzez technologię, szkolenia, audyty i usługi serwisowe. Współpracujemy z czołowymi dostawcami specjalistycznych surowców chemicznych oraz renomowanymi laboratoriami.
Wdrażamy systemy zapewnienia jakości kierując się wymogami jakości i bezpieczeństwa.
Systematycznie podnosimy standardy produkcji i obsługi klienta. Pracujemy w oparciu o certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015.
Wybór marki SaneChem® to właściwy krok w kierunku gwarancji higienySaneChem® to marka godna największego zaufania.

Ryszard Dymny

Prezes Zarządu

 

Absolwent Wydziału Technologii Żwności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głownej Planowania i Statystyki  (obecnie SGH). Firmę w Polsce powołał w 1990 roku, po powrocie z Berlina Zachodniego, gdzie pracował 5 lat jako polski attaché handlowy przy Misji Wojskowej w Berlinie.

Jarosław Rymuszka

Wiceprezes Zarządu

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz MBA Warsaw University of Technology, dyplom ACCA. Poprzednio audytor finansowy w KPM oraz PricewaterhouseCoopers. Odpowiedzialny za finanse.

 

Anna Białas

Główna Księgowa

 

Absolwentka Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2007 roku piastuje stanowisko Głównej Księgowej.

 

Jan Frydrycki

Członek Zarządu

 

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie oraz Politechniki Łódzkiej; technolog żywności, inżynier przetwórstwa spożywczego, od lat związany z branżą spożywczą.   Odpowiedzialny za rozwój firmy,  zarządza marką SaneChem® .

Jarosław Trawicki

Dyrektor Techniczny

 

 Wykształcenie techniczne. Od 2000 r. Kierownik Serwisu Technicznego odpowiedzialny za pracę serwisantów, wprowadzanie nowych urządzeń do produkcji, opracowanie nowych  systemów wspomagających aplikację oraz stosowanie środków myjących produkowanych przez SaneChem. Od 2014 roku Dyrektor ds. Technicznych.

Zbigniew Siemiątkowski

Dyrektor Zakładu Produkcyjnego

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Od  2005 r. na stanowisku Dyrektora Zakładu Produkcyjnego. Pełni również funkcję  Pełnomocnika Zarządu ds. ZSZJ, Doradca DGSA ds. przewozu materiałów niebezpiecznych. Odpowiedzialny za rozwój firmy.

 

Maciej Borys

Dyrektor ds. Rozwoju

 

Absolwent Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ukończył studia podyplomowe Menadżer Jakości, na Wydziale nauk Ekonomicznych UWM.

Odpowiedzialny za kierowanie działem badań i wdrożeń.

 

 

Krzysztof Pajka

Dyrektor Regionu Sprzedaży

Południowa Polska

 

Absolwent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Dyrektor Regionu Srzedaży Południowa Polska. Odpowiedzialny za realizację planów sprzedaży oraz kierowaniem zespołem regionalnym.

Monika Lemieszek

Manager ds. Kluczowych Klientów

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Ukończyła studia podyplomowe: Kontrola i audyt w administracji publicznej. Odpowiedzialna za rozwój współpracy z kluczowymi klientami.

Piotr Wagner

Dyrektor Regionu Sprzedaży

Północna Polska

 

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. Dyrektor  Regionu Sprzedaży Polska Północna. Odpowiedzialny za realizację planów sprzedaży oraz kierowanie zespołem regionalnym.

 

Monika Franiewska Krysiak

Specjalista ds.Eksportu

 

Studentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Ekonomii ALK. Odpowiedzialna za kontakt z klientem zagranicznym.

Włodzimierz Skosogorienko

Manager ds. Eksportu

 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie .Odpowiedzialny za rozwój eksportu.

Anna Pasik

Kierownik Dziełu Badań i Wdrożeń

 

Absolwentka technologii chemicznej Politechniki Radomskiej. Odpowiedzialna za wprowadzanie do obrotu nowych produktów oraz nadzorowanie finalnej kontroli wyrobów gotowych.

Zarząd spółki Sanechem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000853173, posiadającej NIP: 7010992484, REGON: 386678190, o kapitale zakładowym w wysokości 75.005.000,00 zł, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), że w dniu 30 czerwca 2021 roku Zarządy obu łączących się spółek, tj.:

 

1) Diversey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000023959, posiadającej NIP: 5220100344, REGON: 011112549, o kapitale zakładowym w wysokości 13.600.000,00 zł (jako spółki przejmującej), oraz

 

2) Sanechem Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej),
uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia ww. spółek, który niniejszym podlega publikacji.

KONTAKT

Centrala

Siedziba firmy:

SaneChem sp.z o.o.

Łomna ul. Gdańska 34

05-152 Czosnów

 

tel.: 22 785 95 60

tel.: 22 785 95 61

 

e-mail: chemia@sanechem.com.pl

e-mail: sanechem@sanechem.com.pl

Zakład Produkcyjny

08-530 Dęblin

ul. Balonna 1

 

tel.: 81 883 16 38

tel./fax: 81 883 01 68

 

e-mail: deblin@sanechem.com.pl

 

 

> PRZEDJŹ DO PEŁNEGO KONTAKTU

> PRZEJDŹ DO PEŁNEGO KONTAKTU

© 2014 Korundi. All Rights Reserved