THE PROFESSIONALS CHOICE

Fundusze Unijne

 

Firma SaneChem Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Słodowiec 10/10, 01-708 Warszawa, realizuje projekt badawczy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu, realizowany w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPLU.01.02.00-06-0005/16) pod nazwą:  OPRACOWANIE NOWEJ, INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI NADKWASÓW KWASU OCTOWEGO I INNYCH KWASÓW KARBOKSYLOWYCH JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU FIRMY '' SaneChem Sp. z o.o.''.

 

Cel projektu: opracowanie nowej, innowacyjnej metody otrzymywania nadkwasów kwasu octowego oraz innych kwasów karboksylowych.

 

Planowane efekty: opracowanie nowej, innowacyjnej metody otrzymywania nadkwasów kwasu octowego oraz innych kwasów karboksylowych, które będą miały zastosowane między innymi przy prowadzeniu dezynfekcji urządzeń i powierzchni.

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 30.04.2020 r.

 

Wartość projektu: 2 086 024,56

 

Wartość dofinansowania: 1 207 477,94

 

KONTAKT

Centrala

Siedziba firmy:

SaneChem sp.z o.o.

Łomna ul. Gdańska 34

05-152 Czosnów

 

tel.: 22 785 95 60

tel.: 22 785 95 61

 

e-mail: chemia@sanechem.com.pl

e-mail: sanechem@sanechem.com.pl

Zakład Produkcyjny

08-530 Dęblin

ul. Balonna 1

 

tel.: 81 883 16 38

tel./fax: 81 883 01 68

 

e-mail: deblin@sanechem.com.pl

 

 

> PRZEDJŹ DO PEŁNEGO KONTAKTU

> PRZEJDŹ DO PEŁNEGO KONTAKTU

© 2014 Korundi. All Rights Reserved